מהי בנייה ציבורית?

מהי בנייה ציבורית? – להבדיל מבנייה של בתי מגורים, ישנן חברות אשר עוסקות בבנייה ציבורית. בנייה זו דורשת השתתפות במכרזים. בניה ציבורית כוללת בנייתם של בתי ספר, מבני ציבור ותרבות. מתנסי"ם, בריכות עירוניות, מוסדות ציבוריים. גשרים, כבישים ועוד. 

כאשר מדובר באיזו בנייה ציבורית, יש צורך באישור ותיאום מול אדריכל העיר, כל זאת לפני פתיחת בקשה להית רוכן לצרף לכך את הדמיית המבנה. כאשר מדובר במבנה ציבורי חדש, נדרש היום שהיא תעמוד בתקן של בנייה ירוקה בהתאם להחלטה של הועדה המקומית. אקט זה מחייב התקשרות בקשר לשלבי התכנון והביצוע ויש כמובן גם דרישות מיוחדות בנושא של תפקוד ובטיחות ועל כן יש להגיש בקשות עם נספחים מיוחדים.

כאשר מדובר בבנייה של תחנת דלק, חובה להגיש דו"ח בדיקות קרקע וכן אישור של המשרד להגנת הסביבה.

גם בית מלון הוא בנייה ציבורית

בית מלון שיש לו חשיבות ציבורית לעיר, נכנס לקטגוריה של בנייה ציבורית. כאשר חברת יזמות ובנייה תרצה להרים פרויקט של מלון בוטיק או פנסיון או תוספת למבנה קיים שיקבל אישור לשימוש חורג כבית מלון, היא חייבת לקבל  אישור ותיאום מול אדריכל העיר. כן צריך לצרף את הדמיית המבנה. יש לבדוק אם המבנה חייב לעמוד בתנאים של בנייה ירוקה. אותו כנ"ל לגבי מבנים שאינם בבעלות העירייה, אך הם מספקים שירות לציבור כמו אולמות תיאטרון, מבני ספורט, בתי אבות, בתי חולים ועוד.

כאשר מדובר במבנה שיש לו חשיבות ציבורית גדולה עבור העיר ותושביה, נדרשים תיאום מול האדריכל, הדמיית המבנה ועוד. זה נכון גם לגבי מבני ציבור חדשים העיריה מקימה ויוזמת כמו גני ילדים, בתי ספר ועוד. על תוספות בנייה או אגף למוסדות ציבור שהם ביוזמתה של העיריה, על תוספות בנייה של 500 מ"ר ומעלה יש לעמוד בתקן של בנייה ירוקה. נדרש גם אישור מהנדס השלד על אישור עמידת הבניין לנשיאת הבנייה הנוספת המתוכננת. 

 

מהי תוכנית מתאר?

תוכנית בניין עיר – תב"ע, היא תוכנית אשר המטרה שלה היא להסדיר את השימוש בקרקע במקום מסוים. מקורה של התוכנית בפקודה מנדטורית של בניין ערים. הקביעה הכי נחרצת בתוכנית זו, היא כפי שנקבעה בסעיף 145 לחוק התכנון והבניה, אשר קבעה כי אין לבצע שום פעולה בשום מקרקעין, אלא אם כן נתנה הוועדה המקומית אישור לכך. החוק מבחין בין סוגים שונים של תוכניות והוא גם קובע את ההיררכיה ביניהן. התוכנית החשובה ביותר היא תוכנית מתאר ארצית והאחרונה היא תוכנית מפורטת, שהנה בסמכות הוועדה המקומית. 

יש בארץ חברות יזמות ובנייה וותיקות אשר הרימו כבר פרויקטים רבים ציבוריים והקימו מבני ציבור, עוד לפני שהישוב אף הוכרז כעירייה, והם מנוסים בכל מה שקשור לפרויקטים של בנייה ציבורית

לחזרה לדף הבית

סגירת תפריט